name

Sundhedsskadelige stoffer

I dag er der stigende fokus på farlige og ulovlige kemikalier i tekstiler, specielt i de tekstiler, der bliver produceret i andre verdensdele, fordi flere og flere virksomheder flytter deres produktion til udlandet. 

Samtidig er der mange alternative og ufarlige kemikalier og metoder, der kan bruges i stedet for de sundhedsskadelige stoffer, som fx phthalater i pvc-tryk.

 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® stiller krav til begrænsning af følgende stoffer:

 • Formaldehyd, der kan findes i visse tryk og imprægneringer samt som konserveringsmiddel.
 • Kemikalierester med syre- eller alkalivirkning/pH-værdi.
 • Pesticider (midler til bekæmpelse af skadedyr, ukrudt og mikroorganismer) samt afløvningsmidler.
 • Fenolerne PCP (pentachlorphenol), TeCP (tetrachlorphenoler) og flere andre chlorerede phenoler, der anvendes som konserveringsmidler, samt OPP (orthophenylphenol).
 • Tinorganiske konserverings- og bekæmpelsesmidler TBT (tributyltin), DBT (dibutyltin) og flere andre.
 • Konserveringsmidlet dimethylfumarat (DMFu).
 • Tungmetallerne krom, kobolt, nikkel, kobber, kadmium, antimon, arsen, bly og kviksølv.
 • Særlige farvestoffer, der ikke må være benyttet, nogle fordi de er kendt eller mistænkt for at kunne være kræftfremkaldende, andre fordi de kan give allergi.
 • Særlige azofarvestoffer og –pigmenter, der kan afspalte nogle aminer, der er kendt eller mistænkt for at være kræftfremkaldende.
 • Visse aminer, der er kendt eller mistænkt for at være kræftfremkaldende (kan afgives fra materialer af polyurethan f.eks. PU-skum, PU-plastbelægninger og elasthanfibre)
 • Visse klorerede benzener og toluener (bl.a. chlororganiske carrier, der er hjælpekemikalier ved tekstilfarvning).
 • Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) som kan findes i forskellige olier til brug i tekstilproduktion.
 • Perfluorerede forbindelser (PFOS, PFOA og flere andre), som kan findes i visse coatninger og imprægneringer med vand-, olie-, fedt- og/eller smudsafvisende effekt.
 • Ftalater, også betegnet phthalater (en lang række navngivne phthalater), der er plast-blødgørere, mest almindeligt i PVC-holdige materialer.
 • Kortkædede chlorerede paraffiner (SCCP), som især kan forekomme i skind og læder.
 • Rester af visse opløsningsmidler (NMP, DMAc, DMF dimethylformamid, og formamid).
 • Rester af tensider og befugtningsmidler (NP, OP, OP(EO), NP(EO)) også kaldet alkylphenol-ethoxylater (APEO).
 • Restkemikaliet Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP), der kan være anvendt som blødgører og flammehæmmer.
 • Asbestfibre.

Herudover sættes der begrænsninger for:

 • Farvestofafgivelse (afsmitning) ved indvirkning med vand, sved og gnidning samt for baby- og småbørnsvarer tillige ved spyt-påvirkning.
 • Afdampning af flygtige, organiske forbindelser (også kaldet VOC-emission), primært for skum og plastbelagte materialer.
 • Afgivelse af visse, særlige lugte.
 • Flammehæmmende imprægneringer.
 • Antibakterielle imprægneringer og andre biologisk aktive produkter (der f.eks. hæmmer mikroorganismer og husstøvmider).
 • UV-stabilisatorer (benzotriazol-forbindelser), som anvendes i udendørstekstiler for at modvirke ultraviolet lysnedbrydning.                        


Kravene for de enkelte kemikalier betyder, at der enten intet indhold må være til stede, eller at varen kun må kunne afgive ganske små mængder.

Se de nøjagtige krav her ...