name

Erhverv

Heading 2

Der er en række konkrete fordele ved at have et OEKO-TEX® certificeret produkt eller produktion.

 • Forbrugerne værdsætter testede og sikre varer – der er en øget interesse for sundhed i samfundet og et stigende behov blandt andet pga allergier.
 • OEKO-TEX®  er verdens førende sundhedsmærkning for tekstile produkter – mere udbredt end andre lignende mærkninger og kan dække alle aspekter af produktionen.
 • Der tages højde for lovgivningskrav – og det letter virksomhedens arbejde betydeligt.
 • Med et OEKO-TEX®-mærke overholder produktet eksempelvis lovgivningen om potentielt kræftfremkaldende azo-farvestoffer og om nikkel i metaltilbehør fx lynlåse og trykknapper. Se det i REACH, EU-Kommisionens forordning 552/2009 om ændring af bilag XVII til forordning 1907/2006 om kemikalier, som også er gældende ret i Danmark. Azo-farvestoffer (pkt. 43 i REACH-bilag XVII) og nikkel (pkt. 27 i REACH-bilag XVII).
 • Certifikatindehaverne kan selv liste deres certificerede produkter i den internationale Buying Guide (også kaldet Einkaufsführer) som er OEKO-TEX® Association indkøbshjælper for dem, der vil finde leverandører af OEKO-TEX®-certificerede tekstilråvarer, tilbehør, kemikalier og færdigvarer samt producenter hvis produktion er STeP certificerede.
 • Tiltro til tekstiler er en kvalitetsstempling, fordi OEKO-TEX®-kravene er langt mere omfattende end lovgivningen.
 • OEKO-TEX®  giver produktet et vigtigt salgsparameter.
 • Test og kontrol er uvildig og foretages kun af et af de 19 godkendte OEKO-TEX® institutter – det øger troværdigheden og mindsker risikoen for fejl.
 • OEKO-TEX® er en demokratisk forening som 2-3 gange årligt diskuterer – og stemmer om - forbedringer af standarder, prøvningssystem og testmetoder, ud fra ny lægefaglig viden om sundheds- og miljøskadelige stoffer, ny lovgivning om kemikalier og udviklingen på tekstilområdet.
 • Der bliver, ud over de årlige kontroller ved forlængelse af hvert certifikat, hvert år lavet stikprøvekontrol på 25-30% af alle produkter worldwide med STANDARD 100 by OEKO-TEX®-mærket dvs. OEKO-TEX® institutterne krydstjekker hinanden – det øger mærkningens sikkerhed og troværdighed.
 • Som certifikatindehavere får I adgang til MyOEKO-TEX® hvor information og tryk-filer med OEKO-TEX® logo og nummer frit kan hentes samt adgang til rådgivning om kemi og OEKO-TEX® hos Teknologisk Institut.

 

På www.oeko-tex.com kan du desuden finde både en indkøbsguide og lave et validitetstjek på et specifikt certifikat direkte på sitets forside.